Home

Een lijst van de mutualiteiten en hun terugbetalingsmodaliteiten voor chiropraxie staat hier onder:


Mutualiteit

Deelname

Socialistische ziekenfondsen

€10 per behandeling met een maximum van €50 per kalenderjaar

Christelijke Mutualiteit

€10 per behandeling met een maximum van €50 per kalenderjaar

Liberale Mutualiteit

€10 per behandeling met een maximum van €60 per kalenderjaar

VNZ: Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

€10 per behandeling met een maximum van €50 per kalenderjaar

Onafhankelijk Ziekenfonds

€10 per behandeling met een maximum van 10 behandelingen per kalenderjaar

Partena

€10 per behandeling met een maximum van €50 per kalenderjaar

NMBS: Kas der Geneeskundige verzorging van de NMBS-Holding (KGV)

€10 per behandeling met een maximum van 2 behandelingen per kalenderjaar

DKV

80% van het honorarium indien Plan A2+/A9+: ambulante kosten

HZIV: Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geen tussenkomst in basispakket

De onafhankelijke ziekenfondsen hebben speciaal hiertoe bestemde formulieren. U kan die formulieren van op onze site downloaden en thuis afdrukken.

De CM, Bond Moyson en liberale mutualiteiten hebben ook elk hun specifiek formulier. Uw chiropractor zal u per consultatie een bewijs meegeven.